Chính sách bảo mật thông tin cá nhân

Mục đích và phạm vi thu thập thông tin
Thông tin cá nhân của khách hàng như (tên công ty, đơn vị, thông tin CNND người đại diện, mã số thuế, email, địa chỉ liên lạc, số điện thoại….và các thông tin cần cung cấp trong quá trình thực hiện đăng ký với bộ, sở, ngành, nhà nước để đăng ký kinh doanh trên cơ sở tự nguyện và thông báo mục đích cụ thể cho từng khách hàng.

2- Phạm vi sử dụng thông tin:
Nhằm cung cấp dịch vụ đăng ký, giải thể, thành lập công ty, kế toán và các dịch vụ liên quan khác, chỉ sử dụng nhằm mục đích liên hệ, trên cơ sở tự nguyện từ quý khách hàng và sử dụng trong nội bộ công ty và cơ quan ban ngành nhà nước khi có yêu cầu xác thực trong quá trình cung cấp dịch vụ.

3- Thời gian lưu trữ thông tin:
Trong suốt quá trình cung cấp dịch vụ cho khách hàng hoặc khi có yêu cầu hủy các thông tin từ khách hàng khi chấm dứt hợp đồng.

4- Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân:
Công ty Cổ phần Tập Đoàn Times Zone
Địa chỉ:
 10A Đường 24 KDC Him Lam, Bình Hưng, Bình Chánh, HCM
Hotline:  0898 13 63 33
Email: info@timeszone.vn

5- Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình:
Khách hàng khi muốn chỉnh sửa hay thay đổi thông tin cá nhân, thông tin bảo mật liên quan vui lòng liên hệ bộ phận đảm nhiệm dịch vụ ( kế toán, dịch vụ thành lập công ty…) của công ty qua: hotline: 1900 636 246 – 0873 036 246 hoặc thông tin người trực tiếp hỗ trợ dịch vụ.

6- Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng:
Công ty cam kết quý khách hàng tuân thủ nguyên tắc bảo mật thông tin cho khách hàng và các nguyên tắc tuân thủ theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành.
Chúng tôi cam kết không bán, chia sẻ thông tin của bạn nhằm mục đích thương mại hay vì bất kì lý do bất hợp pháp nào.
Bảo vệ thông tin cá nhân cũng là trách nhiệm và bổn phận của công ty khi cung cấp dịch vụ cho quý khách hàng.
Mọi ý kiến, thắc mắc vui lòng liên hệ qua số: 0898 13 63 33 hoặc email: info@timeszone.vn