Chúng tôi, Tập đoàn Tri Thức Trẻ là một trong những đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán uy tín, chất lượng với đội ngũ lãnh đạo, nhân viên có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán, thuế. Chúng tôi cam kết luôn là lựa chọn hoàn hảo cho các doanh nghiệp với thế mạnh toàn diện gồm Kiểm toán – Kế toán tài chính – Tư vấn thuế – Đại lý thuế….

Dịch vụ kiểm toán là gì và có chức năng gì?

Kiểm toán được hiểu là việc kiểm tra và xác nhận tính trung thực và hợp lý của báo cáo tài chính mà doanh nghiệp công khaiDịch vụ kiểm toán được ra đời không chỉ mang lại niềm tin cho nhà đầu tư, các cơ quan quản lý về thực trạng tài chính của doanh nghiệp mà còn giúp tư vấn xuyên suốt những chính sách tài chính và hành lang pháp lý những hoạt động tài chính của doanh nghiệp.

Bộ phận kiểm toán của Tập đoàn Tri Thức Trẻ cung cấp các dịch vụ mang tính đảm bảo về kết quả hoạt động và tình hình tài chính doanh nghiệp. Ngoài ra, chúng tôi còn giúp hỗ trợ doanh nghiệp cải thiện chất lượng báo cáo tài chính khi cung cấp ra bên ngoài và tuân thủ theo những quy định mới bao gồm: Chế độ kế toán Việt Nam, chuẩn mực kế toán Việt Nam, chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS). Chúng tôi giúp hỗ trợ khách hàng trong việc cung cấp thông tin phi tài chính ra bên ngoài, hoàn thiện các quy trình quản trị doanh nghiệp của khách hàng.

 

Dịch vụ Kiểm toán của Tập đoàn Tri Thức Trẻ uy tín – chất lượng

Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính dành cho Doanh nghiệp nào?

Theo Điều 15, Nghị Định 17/2012/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Kiểm toán độc lập do chính phủ ban hành ngày 13 tháng 03 năm 2012 quy định:

“1. Doanh nghiệp, tổ chức mà pháp luật quy định báo cáo tài chính hàng năm phải được doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam kiểm toán, bao gồm:

 1. a) Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;
  b) Tổ chức tín dụng được thành lập và hoạt động theo Luật các tổ chức tín dụng, bao gồm cả chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam;
  c) Tổ chức tài chính, doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài.
  d) Công ty đại chúng, tổ chức phát hành và tổ chức kinh doanh chứng khoán.
 2. Các doanh nghiệp, tổ chức khác bắt buộc phải kiểm toán theo quy định của pháp luật có liên quan.
 3. Doanh nghiệp, tổ chức phải được doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam kiểm toán, bao gồm:
 4. a) Doanh nghiệp nhà nước, trừ doanh nghiệp nhà nước hoạt động trong lĩnh vực thuộc bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật phải được kiểm toán đối với báo cáo tài chính hàng năm;
  b) Doanh nghiệp, tổ chức thực hiện dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A sử dụng vốn nhà nước, trừ các dự án trong lĩnh vực thuộc bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật phải được kiểm toán đối với báo cáo quyết toán dự án hoàn thành;
  c) Doanh nghiệp, tổ chức mà các tập đoàn, tổng công ty nhà nước nắm giữ từ 20% quyền biểu quyết trở lên tại thời điểm cuối năm tài chính phải được kiểm toán đối với báo cáo tài chính hàng năm;
  d) Doanh nghiệp mà các tổ chức niêm yết, tổ chức phát hành và tổ chức kinh doanh chứng khoán nắm giữ từ 20% quyền biểu quyết trở lên tại thời điểm cuối năm tài chính phải được kiểm toán đối với báo cáo tài chính hàng năm;
  đ) Doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam phải được kiểm toán đối với báo cáo tài chính hàng năm.
 5. Các doanh nghiệp, tổ chức thuộc đối tượng phải kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này nếu theo quy định của pháp luật phải lập báo cáo tài chính hợp nhất hoặc báo cáo tài chính tổng hợp thì phải thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất hoặc báo cáo tài chính tổng hợp.
 6. Việc kiểm toán báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán dự án hoàn thành đối với doanh nghiệp, tổ chức quy định tại các Điểm a và b Khoản 2 Điều này không thay thế cho việc kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước.
 7. Doanh nghiệp, tổ chức khác tự nguyện được kiểm toán.”
Tri Thức Trẻ tự hào là đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán chất lượng

Dịch vụ kiểm toán theo quy trình của Tri Thức Trẻ thực hiện những công việc gì?

Khảo sát thực tế (lần đầu), thống nhất hợp đồng, kèm lập kế hoạch làm việc chi tiết với Ban Điều hành Doanh nghiệp và bộ phận kế toán;

Cử nhóm kiểm toán báo cáo tài chính làm việc trực tiếp tại doanh nghiệp theo kế hoạch;

Nghiên cứu và đánh giá tính hiệu lực, sự phù hợp của hệ thống kiểm soát nội bộ của doanh nghiệp;

Tìm hiểu hệ thống kế toán, thuế, tài chính … doanh nghiệp;

Tham gia chứng kiến công tác kiểm kê như tiền mặt, tài sản cố định, hàng tồn kho của đơn vị ở thời điểm lập báo cáo kiểm toán;

Kiểm tra đối chiếu các khoản mục trên báo cáo tài chính như tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, phải trả người bán, vay nợ ngắn và dài hạn, góp vốn; doanh thu, chi phí, phải thu khách hàng, hàng tồn kho, tài sản cố định…

Rà soát, tư vấn, giải đáp yếu tố ảnh hưởng đến nghĩa vụ thuế phải nộp;

Trao đổi, điều chỉnh với kế toán các vấn đề phát hiện và đưa ra các tư vấn khi cần thiết;

Gửi khách hàng biên bản tổng hợp những vấn đề trong quá trình kiểm toán và báo cáo kiểm toán dự thảo;

Thống nhất với khách hàng về số liệu báo cáo tài chính;

Phát hành báo cáo kiểm toán chính thức.

Hãy đến với Tri Thức Trẻ ngay hôm nay để tạo đòn bẩy phát triển công ty ngày càng lớn mạnh!

———————————————————————————————–

Thông tin liên hệ:

TẬP ĐOÀN TRI THỨC TRẺ  

Địa chỉ: 10 – KDC Him Lam – Bình Hưng – Bình Chánh – HCM – Việt Nam

Website: www.trithuctregroup.com

Email: tuvan@trithuctrejsc.com

Điện thoại : (+84) 932 68 38 16

Hotline: (+84) 981 27 27 16

 

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤNĐể biết thêm thông tin về dịch vụ tư vấn lập dư án đầu tư của Tri Thức Trẻ, xin vui lòng liên hệ:
Điện thoại: 0932 68 38 16
Hotline: 0963 28 28 83(Mrs Tuyền) – 0981 27 27 16(Mr Đồng)
Email: admin@trithuctrejsc.com